วารสารมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Developing English Proficiency Standards for English Language Teachers in Thailand

Wattana Anantapol, Warasayaporn Keeratikorntanayod, Premruedee Chobphon

1 – 35

Learning by Teaching

Marissa Phongsirikul

36 – 61

อักษรและรัฐ

กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์

291 – 321

เปียโนกับเพลงไทย

อริศรา มาตาคุณากร, พูนพิศ อมาตยกุล, อนรรฆ จรัณยานนท์, Nachaya Natchanawakul

352 – 375

แนวคิดเรื่องจิตเดิมแท้ในพุทธปรัชญาเซน

พระมหาสุรชัย ชยาภิวฑฺฒโน (พุดชู)

410 – 432

View All Issues 

Indexed in tci

Loading