วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2563)

STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS ENGLISH LEARNING THROUGH ENGLISH CAMP AT PRINCESS UBOLRATANA RAJAKANYA’S COLLEGE PHATTHALUNG

Thitiphong Ketamon, Hakim Sudinpreda, Anchalee Watcharajinda, Nutsana Na Phayap, Athaporn Chanchayanon

19-30

RAISING SEA-BASED TOURISM SAFETY STANDARDS IN THAILAND

Maitree Chaimongkol, Pufa Sawagpun, Panya Sungkawadee, Kajornsak Roonprapunta, Taweesak Sawangmek

331-345

View All Issues