นิตยสารไฟฟ้าและอุตสาหกรรม ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2563)

เรื่องเด่นในฉบับ

  • วิศิษฎ์ เจียรนัย Trust… สร้างความเชื่อมั่นด้วยการสื่อสารที่ชัดเจน
  • CVM-A1500 Supply Quality Management Industry
  • “ทรู ดิจิทัล โรโบคอร์” โซลูชันหุ่นยนต์อัจฉริยะครบวงจร
  • ยูนิเวอร์ซัล โรบอท ผู้สร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์โคบอท
  • แชมป์ Imagine the Future Scenarios Competition 2020 Thailand สู่การแข่งขันออกแบบเมืองแห่งอนาคต

Read E-Book      Download PDF