นิตยสารไฟฟ้าและอุตสาหกรรม ปีที่ 27 ฉบับที่ 5 (เดือนกันยายน-ตุลาคม 2563)

เรื่องเด่นในฉบับ

  • 5G…โอกาสเพื่อการฟื้นตัวของไทย และผลักดันประเทศสู่ดิจิทัลไทยแลนด์เต็มขั้น
  • ดร.ยศพงษ์ ลออนวล …นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT)
  • ความจำเป็นที่ต้องพิจารณา 3 ประการ เมื่อต้องยกระดับความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรมให้ทันสมัย
  • เรื่องเล่าที่กลายเป็นตำนาน 5 ประการของหุ่นยนต์โคบอทส์

Read E-Book      Download PDF