นิตยสารไฟฟ้าและอุตสาหกรรม ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564)

เรื่องเด่นในฉบับ 

  • 10 เทคโนโลยีพลิกโฉมธุรกิจ-ชีวิตวิถีใหม่
  • ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตน์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน และผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • ศูนย์กลางความเป็นเลิศ 4 ด้าน พาไทยสู่ศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน
  • ความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบเคลือบกระจกสำหรับโครงการหมู่กล้องโทรทรรศน์รังสีเชเรนคอฟ

Read E-Book      Download PDF